torsdag 5. mars 2009

Vær med å be - s'il vous plaît

Vil bare benytte sjansen til å sende ut en melding: vi i ungdomsgruppa i BlR skal ha gudstjeneste, lage til alt fra A til Å. Det skal vi ha søndag 29. mars - og vi trenger hjelp.. i alle fall føler jeg det.

Temaet har vi funnet: tilgivelse.

Det vi trenger er: motivasjon til å lage en så bra gudstjeneste vi kan, både for Gud og mennesker, og ønsket om å stå sammen i ett team å hjelpe hverandre mot målet. Alle i ungdomsgruppa har talenter og mange er blant annet musikere, men mangler frimodighet til å kaste seg ut i det, så frimodighet trenger vi og kreativitet også.

Nå har vi bare fire ganger igjen, men det skal gå bra - med Guds hjelp. Vi må jobbe og stole på Gud.

Håper det kan bli en positiv opplevelse for oss alle - og gi ungdommen lyst til å engasjere seg i menigheten. Unge og gamle sammen, det er jo det som er rikdom. Vi trenger hverandre.

Viss du har en ledig stund og tenker at jo bønn, det kan du bidra med, så sier jeg på vegne av oss her i ungdomsgruppa: Tusen hjertelig takk!

Ingen kommentarer: